Spółka Tyski Sport S.A. zaprasza do wzięcia udziału w II edycji konkursu Świąteczna kartka z GKS Tychy. Potrwa on do 11 grudnia.

W konkursie mogą brać uczniowie klas I-IV szkół podstawowych oraz najstarsze grupy („zerówka”) przedszkoli. Wygrani wezmą udział w balu karnawałowym na Stadionie Miejskim Tychy.

Zadaniem każdej grupy będzie przygotowanie maksymalnie pięciu prac plastycznych, których tematem będzie Świąteczna kartka z GKS Tychy. Wykonane mogą być w dowolnej technice, ale maksymalnie w formacie A5 (mogą być składane A4 do A5), na grubym papierze (karton/brystol) i muszą zawierać herb GKS Tychy.

Prace konkursowe należy dostarczyć maksymalnie do dnia 11 grudnia 2018 roku, godziny 14:30 do biura marketingu klubu na adres:

Tyski Sport S.A.
ul. Edukacji 7
43-100 Tychy
(wejście do biura od strony ul. Baziowej, sektory A-G)

Główną nagrodą w konkursie będzie uczestnictwo w wydarzeniu organizowanym na Stadionie Miejskim Tychy na dużej Sali konferencyjnej pt. „Sportowy Bal Karnawałowy 2018”, który odbędzie się 31 stycznia 2019 roku w godzinach od 10:00 do 13:00. Łącznie wyłonionych zostanie 5 najlepszych prac, po jednej z każdej kategorii wiekowej.