Śląski Związek Piłki Nożnej Podokręg Tychy organizuje kurs na sędziego piłki nożnej. Zgłaszać się można do 15 listopada.

Kurs organizowany jest zarówno dla panów, jak i pań. Każdy kandydat musi jednak spełniać kilka wymogów:
– wiek, co najmniej 16 lat,
– wykształcenie średnie lub w trakcie nauki,
– sportowa sylwetka oraz bardzo dobry stan zdrowia.

Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne (w formie wykładów, zajęć warsztatowych, szkoleń online), jak i zajęć praktycznych boiskowych. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 listopada, a cena wynosi 170 zł. Zgłoszenie należy przesłać na adres obsada@wp.pl. Podokręg Tychy jednak przygotował promocję, w ramach której cena wynosi 120 zł i obowiązuje do 15 października. Wpłata na konto jest równoznaczna z zapisaniem się na kurs.

Wpłaty należy dokonywać na konto:
Śląski Związek Piłki Nożnej (Podokręg Tychy)
ul. Francuska 32
40-028 Katowice
Konto: 10 1020 2313 0000 3802 0605 8715

W tytule przelewu należy wpisać: Szkolenie sędziowskie 2019 imię nazwisko.