Kolegium Sędziów Śląskiego Związku Piłki Nożnej – Podokręg Tychy zaprasza do wzięcia udziału w kursie na sędziego piłki nożnej. Kierowany jest on zarówno do Pań, jak i Panów.

Wszyscy kandydaci muszą mieć ukończony 16. rok życia, posiadać średnie wykształcenie lub być w trakcie nauki w szkole średniej. Wymagana jest też sportowa sylwetka oraz bardzo dobry stan zdrowia.

Kurs przeprowadzany w Podokręgu Tychy obejmuje zajęcia teoretyczne (wykłady, zajęcia warsztatowe oraz szkolenie on-line) oraz praktyczne na boisku. Odbywać się one będą od stycznia do marca 2019 r. Przewidywane są jedne zajęcia tygodniowo w godzinach popołudniowych w siedzibie Podokręgu Tychy.

Zgłoszenia wraz z potwierdzeniem wpłaty należy przesyłać na adres: obsada@wp.pl w terminie do 15 listopada 2018 r. Cena kursu: 120 zł + VAT (148 zł brutto). Cena promocyjna przy zgłoszeniu i dokonaniu opłaty do 15 października 2018 r.: 80 zł + VAT (99 zł brutto).

Wpłata na konto jest równoznaczna z zapisaniem się na kurs. Wpłaty prosimy dokonywać na konto: Śląski Związek Piłki Nożnej – Podokręg Tychy Al. Piłsudskiego 12/301 43-100 Tychy PKO BP: 47 1020 2528 0000 0702 0133 7179 z podaniem w tytule przelewu: Szkolenie sędziowskie 2018 + imię i nazwisko.

Informacje dodatkowe można otrzymać pod adresem: obsada@wp.pl